Groep 1/2C Vissengroep

Ik ben juf Annie, de leerkracht van groep 1/2C. 

 

De groep bestaat op het moment uit 17 leerlingen, maar daar komen in het komende schooljaar vanzelf nog nieuwe leerlingen bij. Het is een leuke, enthousiaste en gezellige groep. Er wordt volop gespeeld, gewerkt, gezongen, gebouwd, geleerd en gegymd. 

Ook wordt er veel aan beweging gedaan. Zo gaan we geregeld gymmen in het speellokaal, waarbij kinderen leren elkaar te helpen, samen te spelen en rekening te houden met elkaar! Op woensdag en donderdag krijgen de kinderen de gymlessen van gymmeester Dan. Iedere dag, afhankelijk van het weer, spelen we lekker buiten op het plein. 

We werken met de methode Onderbouwd. Om de 3 à 4 weken komt een nieuw thema aan bod, die aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Hier ontvangt u een themabrief over, zodat u op de hoogte bent van wat de kinderen in de klas doen en leren. Vanuit de methode werken we met dagritmekaarten, dagkleuren, een planbord en een keuzebord. 

Een aantal keer per jaar maken we leuke en leerzame uitstapjes met de kinderen. Dit kan zijn de schoolreis, de bibliotheek in Vinkhuizen, het Westpark voor een tuinles, een seizoenswandeling door de wijk o.i.d. Het is fijn om de grote betrokkenheid van ouders hierbij te zien. Dit wordt zeer gewaardeerd door de kinderen en ouders. 

We doen ook veel aan Engels in de Vissengroep, we hebben we een Engelse dag. 

Op vrijdag houden we een inloop. Ouders zijn dan van harte welkom om samen met hun kind het eerste kwartier te spelen in de klas. Helaas mogen er nu nog geen ouders in school(corona), maar laten we hopen dat dit snel weer mogelijk is. Op deze dag mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen, waarmee gespeeld mag worden op school. 

In het jaar komen een aantal feesten en voorstellingen voorbij: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, juffendag. En natuurlijk worden er verjaardagen van kinderen in de klas gevierd. Ook hebben we een open podium waarbij ouders van harte welkom zijn! 

Groetjes, 

Annie