Groep 6

Wij zijn juf Inger en juf Rianne en dit jaar zijn wij de juffen van groep 6. In de groep zitten 25 enthousiaste kinderen die wel weten wat hard werken is. De vakken die dit jaar aan bod komen zijn: rekenen, taal, spelling en lezen. Maar er is natuurlijk ook tijd voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, Engels en blits. We houden beide erg van de ‘digitale wereld’ en hebben inmiddels wel wat ervaring met het geven van dit soort lessen. We proberen dit ook steeds vaker in te zetten bij de andere lessen.  

We werken meestal vanuit een korte instructie. Na de instructie gaan kinderen individueel aan het werk. In de eerste 10-15 minuten zal dit helemaal zelfstandig zijn zodat wij kinderen die dit nodig hebben nog verlengde instructie kunnen geven. Hierna kunnen alle kinderen vragen stellen.  

Uiteraard hebben we ook oog voor kinderen die sneller werken. Zij worden extra uitgedaagd door middel van bijvoorbeeld extra werk in een ander werkboek. We zoeken ook geregeld plustaken uit die de kinderen als ze klaar zijn met hun reguliere werk kunnen doen.  

Natuurlijk hopen we dat we dit schooljaar weer gewoon een kerstdiner, Open Podium en schoolreis zullen hebben. Wat sowieso doorgaat is het bezoek aan de schooltuinen. Vanaf het voorjaar zullen we elke week naar de schooltuintjes fietsen om onze eigen gewassen te planten, na de zomervakantie zullen de kinderen deze dan gaan oogsten. Daarnaast zullen we van meester Rik en juf Hedy nog veel meer leren over hoe planten groeien.