Groep 7B

En toen veranderde groep 6B zomaar pardoes in 7B. Meer dan een lange - of zo u wilt korte - vakantie bleek er niet voor nodig.

Wat was het weer fijn op school deze week. Bijpraten over de vakantie, onze nieuwe leerling Lin leren kennen, zien dat het kapsel van meester nog steeds niet is gegroeid en toch ook weer -…puf…- aan de slag.

Tja, die groep 7. Wat verandert er eigenlijk allemaal en wat blijft hetzelfde? Nou, ter geruststelling van waarschijnlijk de meeste kinderen staan er veel dezelfde vakken op het rooster als in groep 6. Deze hier allemaal weer op te sommen lijkt me wat overbodig, zoniet de nieuwe zaken.

Het ligt in de bedoeling dat we dit schooljaar zowel op schoolreis als op excursie gaan. De schoolreisbestemming is nog niet bekend, maar het idee voor de excursie is om gezamenlijk met groep 7A richting Amsterdam te reizen voor een bezoek aan het Rijksmuseum en het befaamde Nemo. Dat de Corona-perikelen hier nog van negatieve invloed zouden kunnen zijn hoeft helaas geen betoog. Maar de ambitie is er niet minder om.

Tot aan de Herfstvakantie bezoeken we elke vrijdagmiddag onze schooltuinen. Er valt nog heel wat te oogsten. Daarna is het schooltuinbezoek voorbij.

Het vak Werkwoordspelling is nieuw op het rooster, naast het al bestaande Spelling. Ook zetten we dit jaar hoog in op de verkeerslessen, immers in het voorjaar volgt het theoretisch verkeersexamen en het jaar erna, in groep 8, het praktijkexamen.

Ook standaard op het rooster komen, naast het variabel computergebruik, de digi-lessen en met Begrijpend Lezen elke week op maandagmiddag de computerversie van Nieuwsbegrip: Nieuwsbegrip XL, afgesloten met de traditionele Kahoot-quiz.

Het hoeft geen betoog dat ook zaken als planning en progressieve zelfstandigheid met name in de “bovenste” bovenbouw meer en meer zullen worden gestimuleerd, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met ieders eigenheid.

Binnenkort staat de Informatieavond bij ons op de agenda. Hoe en waar (Corona) die wordt gepland hoort u zo spoedig mogelijk. Dan zien we elkaar weer en kunnen we even verder bijpraten over het een en ander.

Rest mij nu niets dan tot ziens te zeggen.

 

Vriendelijke groet,

Dick van der Bij