Groep 8

Wij zijn Hidde Snoek en Ingrid Niehof, de leerkrachten van groep 8. Het laatste jaar op de basisschool is voor de kinderen aangebroken. Aan het begin van het jaar zijn we vooral veel bezig met de basisvakken taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen en spelling. We zullen hard werken, maar er is ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Door de eerder behandelde stof te herhalen en hier verder op door te gaan, stomen we de kinderen klaar voor de middelbare school. Daarbij hoort ook dat we toetsen hebben om het niveau te bepalen waarop de kinderen uitstromen. Dit doen we met behulp van de Plaatsingswijzer. Uiteraard kijken wij ook naar de werkhouding van de kinderen en hun inzet. Ook leren wij de kinderen werken met een agenda en het daarbij horende plannen. Naast de basisvakken is er ook nog genoeg tijd voor andere activiteiten zoals natuur, programmeren en zullen we geregeld de klas versieren met mooie kunstwerken. Wij willen vooral de nadruk leggen op waar de kinderen goed in zijn! Gym hebben we dit jaar op dinsdag en vrijdag. De gymlessen worden gegeven door Meester Dan. 

Als we de eindcito in april hebben gemaakt, blijven we nog wel werken in de klas. Maar we zullen ook steeds meer gaan oefenen voor de eindmusical en uiteraard gaan we nog drie dagen op schoolkamp! We gaan er weer voor zorgen dat we een geweldige musical gaan verzorgen aan het eind van het schooljaar. We hebben in groep 7 bij de mini musical al kunnen zien dat er heel veel talent aanwezig is in deze fijne klas. Wij hebben ontzettend veel zin om dit laatste jaar voor de groep onvergetelijk te maken, zodat ze met een fijn gevoel terug kunnen kijken op hun basisschool periode.