Groep 3

Wij zijn Misha en Josien  de leerkrachten van groep 3a.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag werkt Misha en op dinsdag werkt Josien.

De groep bestaat uit 19 kinderen waarvan 10 meisjes en 9 jongens. 

Het is een leuke, gezellige, enthousiaste en sociale groep.

De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis. We proberen de overgang wat soepeler te laten verlopen door veel bewegend en spelend leren in te passen in ons lesprogramma. Josien heeft veel ervaring met bewegend leren en Misha juist veel ervaring met groep 3 leerstof. Dit vinden wij een goede combinatie om dit doel te behalen.

Naast de zaakvakken leren we onder andere Engels, doen we muziek, handvaardigheid en houden we ons bezig met digitale geletterdheid. We bewegen veel op school gedurende een dag, we rennen regelmatig een of  twee rondjes om het schoolplein, de daily mile, en doen  we een dansje of leuk beweegspel tussendoor. Op dinsdag en vrijdag gaan we naar de gymnastiek. De gymlessen worden gegeven op onze vakleerkracht Dan.

Kortom we maken er samen een leuk, sportief en leerzaam jaar van.

Groeten Misha en Josien.