Groep 3

Wij zijn Petra en Cobie  de leerkrachten van groep 3. Op maandag/dinsdag en vrijdag werkt Petra en op woensdag en donderdag werkt Cobie. De groep bestaat uit 21 kinderen.

De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis. We hebben ervaring in de onderbouw en hebben ervaring met het spelend leren, hier willen wij in groep 3 dit jaar ook meer mee bezig gaan. Dit houdt in dat we het komende jaar de leerdoelen van groep 3 op een meer speelse manier willen gaan aanbieden. 

Naast de zaakvakken leren we onder andere Engels, doen we muziek, handvaardigheid en houden we ons bezig met digitale geletterdheid. We bewegen veel op school gedurende een dag, we rennen regelmatig een of  twee rondjes om het schoolplein en doen  een dansje of leuk beweegspel tussendoor. Op dinsdag en vrijdag gaan we naar de gymnastiek, de gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht Dan.

Kortom we maken er samen een leuk, sportief en leerzaam jaar van.

Groeten Petra en Cobie.