Groep 6A

Ik ben meester Hidde en dit jaar sta ik op de maandag in groep 6A. Hierbij werk ik samen met juf Ellen, dit heb ik ook afgelopen schooljaar met veel plezier mogen doen. Ondanks alle actuele toestanden gaan we er een spetterend en gezellig leerjaar van maken. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!

 

Ik ben juf Ellen en ik sta van dinsdag t/m vrijdag in groep 6A.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik werk al 10 jaar met veel plezier in het onderwijs waarvan de afgelopen 4 jaar op De Feniks.
 

Onze groep bestaat dit jaar uit 22 leerlingen. De vakken die aan bod komen, zijn: rekenen, taal, spelling en lezen. Verder verdiepen we ons in geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en biologie. Ook verkeer en Engels ontbreken niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om ons op creatief gebied te ontwikkelen met handvaardigheid, tekenen, drama en techniek.
 

Wij werken meestal vanuit een korte instructie. Na de instructie gaan de kinderen individueel aan het werk. De eerste 10 á 15 min zijn geheel zelfstandig, zodat wij extra instructie kunnen geven aan die kinderen die daar behoefte aan hebben.
 

Wij werken in de klas met een beloningsladder. Deze ladder is bedoelt om goed gedrag en een goede werkhouding te belonen. Als ze het goed doen, kunnen ze met hun wasknijper klimmen in de ladder. Als ze aan het eind van de dag op de superdag staan, dan belonen wij de kinderen d.m.v. een stempel op hun beloningskaart.
 

We hebben gym op dinsdag en vrijdag.