Groep 6B

Wij zijn juf Suzan en meester Dick. We geven les aan groep 6B van onze fijne school. Groep 6 staat dit jaar bol van niet alleen lessen, maar ook andere activiteiten. Naast vakken als Taal, Spelling, Rekenen, WO (Aardrijkskunde, Natuur en Geschiedenis) en meer, is er in onze groep aandacht voor het zogenaamd sociaal emotionele; geen kind kan immers goed leren wanneer het niet goed in zijn/haar vel zit. Vaak bespreken we na de pauzes even hoe het gegaan is en wanneer er eens iets “gebeurt” praten we het altijd uit.

We werken meestal vanuit een korte centrale instructie. Van daaruit kunnen kinderen dan individueel aan de slag, waarbij goed wordt gelet op kinderen met meer instructiebehoefte, als ook kinderen met ruimte voor de zogenaamde verrijkingsstof. Verder werken we vaak met alles wat de digitale wereld ons brengt.

Andere activiteiten dit jaar (onder voorbehoud van de Coronamaatregelen) zijn o.a. het Open Podium, bij ons verzorgd door een heuse mini-musical, het Kerstdiner, het schooltuinbezoek vanaf april, uitstapjes naar musea en/of bioscoop, veldonderzoek in de natuur en natuurlijk… de schoolreis.