Groep 7

Wij zijn juf Ingrid en juf Rianne, de juffen van groep 7. Op maandag, dinsdag, woensdag is juf Rianne in de klas. Op donderdag en vrijdag is juf Ingrid er.

Groep 7 is een gezellige groep waar wel hard gewerkt zal worden, maar dat kunnen de kinderen al heel goed. Dit jaar leren ze nog veel meer over spelling, rekenen en Engels. Daarnaast krijgen de kinderen ook geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, biologie en verkeer. 

Op het gebied van spelling hebben we vanaf dit jaar een andere werkwijze. We hebben ervoor gekozen om elke week aan 1 categorie te werken en daarnaast de categorieën van de weken ervoor te herhalen. De kinderen hebben zelf een registratieblad waarop ze bijhouden hoe ze de dictees hebben gemaakt en waar ze hun vorderingen op kunnen zien en waar ze nog aan moeten werken. Zo worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Daarnaast willen we voor rekenen het blok starten met les 10. In deze les komen alle vaardigheden van het behandelde blok voor, zo kunnen de leerlingen zien wat ze wel beheersen en wat niet. Zo krijgen ze inzicht waar ze zich extra moeten inzetten bij de instructies en verwerking van de nog niet behaalde doelen. De doelen die ze al behaald hebben herhalen ze kort en daarnaast werken ze aan verrijking. 

Op dinsdag en vrijdag gaan de kinderen gymmen bij meester Dan.

Tot aan de herfstvakantie gaan we elke vrijdag ook nog naar de schooltuintjes toe om onze zelf geplante gewassen te oogsten en nog meer te leren over het groeien van verschillende planten en bloemen.

Verder gaat de klas dit jaar ook veel werken op/met computers. We willen graag aan de slag met digitale geletterdheid en daarnaast de leerlingen leren hoe ze met (sociale) media om kunnen gaan.

 

We gaan er een leuk jaar van maken!