Groep 8A

Wij zijn Inger Koorenhof en Ingrid Niehof, de juffen van groep 8A. Het laatste jaar op de basisschool is voor de kinderen aangebroken. Aan het begin van het jaar zijn we vooral veel bezig met de basisvakken taal, rekenen en spelling. We zullen hard werken maar er is ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Door de eerder behandelde stof te herhalen en hier verder op door te gaan stomen we de kinderen klaar voor de middelbare school. Daarbij hoort ook dat we toetsen hebben om het niveau te bepalen waarop de kinderen uitstromen. Dit doen we met behulp van de Plaatsingswijzer. Naast de basisvakken is er ook nog genoeg tijd voor andere activiteiten zoals natuur, programmeren en zullen we geregeld de klas versieren met mooie kunstwerken. Gym hebben we dit jaar op woensdag en vrijdag. De gymlessen worden gegeven door Meester Dan. 

Als we de eindcito in april hebben gemaakt, blijven we nog wel werken in de klas. Maar we zullen ook steeds meer gaan oefenen voor de eindmusical. We gaan er weer voor zorgen dat we een spektakelstuk neerzetten aan het einde van het schooljaar.