Agenda
Agenda
 
Dinsdag 17 september Informatieavond groepen 1/2, 3 en 8
Vrijdag 20 september Herfstmile
Woensdag 25 september Margedag, alle kinderen vrij
Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek
Ma 7 t/m vrij 11 oktober Omgekeerde oudergesprekken
Algemeen
Margedagen

Dit jaar vallen de margedagen op de volgende dagen:

woensdag 25 september 2019

Maandag 28 oktober 2019

Dinsdag 29 oktober 2019

Woensdag 20 november 2019

Vrijdag 6 december 2019

Donderdag 6 februari 2020

Vrijdag 7 februari 2020

Donderdag 9 april 2020

Maandag 15 juni 2020

Dinsdag 16 juni 2020

Vrijdag 3 juli 2020

Kinderboekenweek
Kinderboekenweek 2019
 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'reis mee' en gaat over voertuigen.

Hier zullen we zeker weer aandacht aan besteden.

Binnenkort krijgt u meer informatie via MijnSchool.

Kinderboekenweek en Engels

Ook met Engels gaan we aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Reis mee of Travel Along.  Aan de hand van Engelse prentenboeken en liedjes, flashcards en werkbladen gaan we in alle klassen met dit thema aan de slag. Onder andere zullen verschillende manieren van reizen aan bod komen, zoals reizen met de bus, trein, vliegtuig maar ook de fiets. Op een zo speels mogelijke manier zullen de kinderen hun woordenschat uitbreiden en hun mondelinge spreekvaardigheid oefenen.

Gezonde School
Gezonde traktaties
 

Traktaties
Op de Feniks  zetten we  leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Dag mag ook, want jarig zijn is een feest!
Bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Ook wijzen wij graag op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars.
Voorbeelden: groente en fruit in een leuk jasje of een doosje rozijnen, een handje naturel popcorn, een waterijsje, soepstengel, klein koekje of klein zakje snoepjes.
Een cadeautje zoals stuiterballen, potloden, stickers, bellenblaas.
Op www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl/trakteren staan allerlei leuke voorbeelden van gezonde traktaties.

 

Milieu
Buiten de gezonde voeding om vinden wij het milieu ook belangrijk en daarom vragen wij u om het eten en drinken in hardplastic bakjes en bekers (voorzien van de naam van uw kind) mee te geven.

Algemeen
Blijheid
 

We gaan weer naar school en daar kun je heel blij van worden:

Juf Petra wordt heel blij van haar ‘oud-leerling’ die naar groep 3 is gegaan maar die haar nog even een hele dikke knuffel komt geven.

Juf Inger wordt heel blij van haar eerste ‘eigen’ groep.

Juf Jonitha wordt heel blij van de ontwapenende grappen van haar kleuters.

Juf Misha wordt blij van haar nieuwsgierige kinderen in groep 3.

Juf Mirjam wordt blij van twee oud-leerlingen die nog even gedag komen zeggen voordat ze doorfietsen naar de middelbare school.

 

We zien ook heel veel blije kinderen rondlopen:

In groep 3 hebben ze ‘Rekentuin’ op de computer ontdekt. Dat is leuk, daar word je blij van!

Rondjes rennen om het plein en spelen in de bosjes. Ook heel leuk.

De kinderen in groep 5 vinden het geweldig dat ze nu geschiedenis krijgen.

Wat ook heel leuk is, is dat je je vrienden iedere dag ziet en dat je weer heel makkelijk af kunt spreken.

Een ander kind geeft aan dat hij niet kon wachten om weer naar school te gaan want hij verveelde zich thuis.

Prachtig om te zien dat de blijheid overheerst!

Jaaroverzicht

Vorig jaar hadden we een aantal speerpunten waar we aan gewerkt hebben. Wat is nu de stand van zaken en hoe gaan we verder?

 

Spelling

We hebben de afspraken die we gemaakt hebben rondom spelling ( gebruik van dezelfde regels, het bepalen van een beginsituatie, het gebruik van passende coöperatieve werkvormen en het bijhouden van een administratie op kortere termijn) gebruikt in de lessen die gezamenlijk voorbereid werden in de bouwvergaderingen. In de daarop volgende observaties bleek dat het spellingonderwijs nog effectiever kan. Daar gaan we dit jaar mee verder. De aanpassingen zullen zijn:

  • Instructies geven vanuit de leerlijn spelling. Dit betekent dat je vanuit doelen gaat werken en wat kinderen wel of niet beheersen. Nu wordt nog gewerkt vanuit de doelen die de methode aangeeft.
  • De instructies moeten korter waardoor er meer tijd is voor de kinderen om zelf te oefenen.
  • We koppelen het spellen aan het stelonderwijs. Met name voor de kinderen die al goed kunnen spellen.

 

 

Engels

We hebben vorig jaar een zeer intensieve en inspirerende scholing gehad voor ons Engels onderwijs.

De scholing was gericht op de spreekvaardigheid van de leerkrachten en de leerlingen. We hebben veel ideeën aangereikt gekregen waarmee we kinderen kunnen activeren en uitnodigen tot het veel spreken van de Engelse taal. Dit jaar willen we de scholing voortzetten met hetzelfde doel zodat we geïnspireerd blijven om activerende Engelse lessen te geven.

 

 

Visie ontwikkeling

In teambijeenkomsten maar ook in de ouder-kind bijeenkomsten is uitvoerig gesproken over de wensen die we hebben voor het onderwijs op de Feniks. Daar zijn keuzes in gemaakt die beschreven staan in het schoolplan van de school. Dit schoolplan staat op de website en beschrijft onze streefdoelen voor de komende vier jaren. Uit deze bijeenkomsten zijn ook nieuwe waarden gekomen:

  • Ik leer hier met plezier
  • Ik heb respect voor de ander
  • Ik leer hier mezelf kennen

Deze oude waarden zullen verdwijnen van de ramen en vervangen worden door de nieuwe waarden die onze onderlegger zullen vormen voor onze streefbeelden van de komende vier jaren.

 

 

Teamontwikkeling

Samenwerken binnen een organisatie vraagt bepaalde vaardigheden en kennis. Naast dat een effectieve samenwerking helpt om sneller doelen te bereiken, zijn wij ook een voorbeeld voor de kinderen van onze school. Ieder jaar werken we met het team aan een grotere taakvolwassenheid. Soms doen we dit door een externe professional ons te laten begeleiden en soms doen we dit door een thema centraal te stellen waar we allemaal sterker in willen worden. Het komende half jaar staat de ‘cirkel van invloed’ centraal waarin we ons gedrag van ‘mopperen naar opperen’ willen veranderen.

 

 

Vreedzame school

De verschillende thema’s van de Vreedzame school zijn verdeeld over het jaar zodat alle groepen op hetzelfde moment met dezelfde thema’s bezig zijn. Dit is voldoende geborgd en hoeft dit jaar niet nadrukkelijk besproken te worden.

 

 

Taal

Het taalonderwijs is afgelopen jaar onderzocht en dit heeft geresulteerd in de aanschaf van de nieuwe methode STAAL. Dit jaar zullen we deze methode voor het eerst gebruiken en zal het gebruik ervan besproken worden in teambijeenkomsten. Het stelonderwijs zal gekoppeld worden aan het spellingonderwijs.

 

 

Passende interventies voor gewenst gedrag

Alle bouwen hebben afspraken gemaakt over de verwachtingen die we hebben met betrekking tot gewenst gedrag. Dit gedrag noemen we ‘groen’ gedrag. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over consequenties bij ongewenst gedrag wat we ‘oranje’ of ‘rood’ gedrag noemen. Dit is verwerkt in een stappenplan dat besproken wordt met de kinderen en dat in de groepen komt te hangen.

Het doel van dit stappenplan is dat alle kinderen altijd weer in ‘groen’ gedrag terecht komen.

 

Zelfstandig werken en keuzes maken

Een uitdrukkelijke wens van kinderen bij de visie ontwikkeling was dat ze meer keuzemogelijkheden willen en beter willen weten wat ze wel of (nog) niet kunnen. Daar gaan we dit jaar een start mee maken. Dit willen we gefaseerd doen. Om kinderen en onszelf niet te overspoelen met een grote verandering, willen we eerst uitwerken hoe we dit op het gebied van Spelling in willen voeren.

 

 

Onderzoek

We willen dit jaar het leesonderwijs in de groepen 3, 4 en 5 onderzoeken. We besteden heel veel tijd aan het leesonderwijs in deze groepen maar de resultaten van de methode gebonden toetsen lopen niet altijd synchroon met de resultaten van de Cito toetsen. We willen onderzoeken hoe dit komt om eventuele aanpassingen in te kunnen voeren.

We betrekken hierbij de studenten van de Academische Opleidingsschool.

 

 

Digitale geletterdheid

Vorig jaar zijn de groepen 5 en 6 intensiever betrokken bij onze leerlijn digitale geletterdheid. Dit jaar zullen de groepen 1 tot en met 4 intensiever betrokken worden. We maken onder andere gebruik van de lessen van Digi doener waarmee kinderen ervaren wat computational thinking is, mediawijsheid, informatievaardigheden en computervaardigheden.

 

 

Gezonde school voor bewegen en gezonde voeding

We hebben nog steeds een vakdocent die twee keer per week kwalitatief goed bewegingsonderwijs geeft aan de groepen 3 tot en met 8. Bijzonder is dat ook de kleuters les krijgen van meester Dan. Dit jaar breiden we dit zelfs uit naar twee keer per week. Naast de gymlessen wordt natuurlijk ook veel bewogen op het plein, rennen we gezamenlijk rondjes om het plein en bewegen we in de klassen op muziek of met Energizers. Dit jaar vragen we ook het vignet aan voor Gezonde Voeding. Hierover zullen we u in de toekomst informeren.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
De Feniks | 050 - 321 04 30