Agenda
Agenda
 
Donderdag 5 december Sinterklaasviering 
Vrijdag 6 december  Margedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 13 december

Muzikale inloop kerst + groepen 1 & 2 kerstcircuit

Maandag 16 december Muzikale inloop kerst
Dinsdag 17 december Wintermile + groepen 3 t/m 8 kerststukjes maken
Woensdag 18 december Muzikale inloop kerst
Donderdag 19 december  Muzikale inloop kerst en 's avonds kerstdiner + kerstcafé
Za 21 dec t/m zo 5 jan Kerstvakantie 
Algemeen
Sinterklaas
 

 

Het is bijna weer zover. Op 5 december hopen wij Sinterklaas weer bij ons op school te verwelkomen. We verwachten hem samen met zijn pieten vanaf 9.05 uur op het schoolplein. Voor die tijd zijn de leerlingen gewoon in school. Op het plein zijn de ouders natuurlijk welkom om te kijken bij de intocht. U kunt plaatsnemen achter de onderbouwgroepen. Wilt u uw fiets niet op het schoolplein zetten, dit blokkeert het zicht. Na de intocht gaan alle leerlingen weer met hun leerkracht naar de klas en maken we er nog een leuke dag van.

 

Ouders met jonge kinderen die willen kijken: let op, tot 9 uur is de intocht van de Aquamarijn op het schoolplein.  

Lampion groep 7
 

Op maandag 4 november heeft groep 7 hun eigen lampion uitgesneden met een lasersnijder in het E-lab van het Kamerlingh Onnes. In de week daarvoor zijn in de klas de ontwerpen gemaakt, iedereen had andere ideeën. De vormen moesten ze uitknippen en foto's hiervan zijn omgezet in bestanden zoals we ze konden gebruiken op de computers op het Kamerlingh Onnes. Als het ontwerp helemaal ingesteld was, kon het verstuurd worden naar de lasersnijder die hun ontwerp uitsneed. Tussen het instellen door waren er ook andere robots waar de kinderen mee konden 'spelen'. Eenmaal terug op school hoefden we alleen nog maar vliegerpapier te plakken en klaar waren de lampionnen. 

Veel positieve reacties van kinderen omdat ze nu eindelijk echt een keer een eigen lampion hadden in plaats van wat de hele klas normaal heeft. 

Zeg nou zelf, ze zijn toch prachtig?

Paddenstoelen
 

Met de hele klas, ergens op een donderdag, hebben wij een ongelooflijk interessante en leuke les gevolgd van het NDE: bij de tuintjes.

Hierbij leerden wij dat er verschillende paddenstoelen zijn; wist u al dat de paddenstoel geen plant is, maar een vrucht is van een schimmel? En wist u dat er een paddenstoel bestaat die in het donker lichtgeeft, deze heet de Australische lantaarnzwam!

Dat is niet het enige wat we geleerd hebben. Binnen leerden we met behulp van meester Rick en juf Rixt om proefjes te doen. We gebruikten een microscoop om verschillende schimmels te ontdekken. We leerden dat paddenstoelen de stofzuigers van de natuur zijn. Met schimmeldraden ruimen ze allerlei dood materiaal op, zoals bladeren, hout en dode dieren. Ze ruimen meer dan 90% van de natuur op!

Buiten maakten we een herfstwandeling, daarbij zagen we de Ezelsoor, de Vliegenzwam en zelfs een halve heksenkring! In de Middeleeuwen geloofde men dat paddenstoelen met heksen te maken hadden. Padden waren hun huisdieren en hadden hun eigen stoelen, daarom heet het een paddenstoel.

De tekst en tekeningen zijn gemaakt door: Nikki, Thibault, Anniek, Leanne, Nina, Maud, Benthe, Sam en juf Lieke

Schoolkamp groep 8
 

Als allereerste gingen we met de bus 2 uur lang rijden. Na die 2 uur gingen we naar Nemo (Wetenschapsmuseum). Veel leerlingen (onder andere ook ik) keken naar de kettingreactie die zich twee keer heeft afgespeeld. Ook waren er veel losse proefjes. Daarna gingen we naar de kampeerboerderij. Toen we er waren moesten we naar boven met onze tas en kamergenootjes. We moesten ons bed op maken (de ene kon het beter dan de ander). En toen iedereen klaar was bleven veel in hun kamer.  

Maar er waren ook mensen beneden dingen aan het doen zoals kaarten, dobbelen enz. Twee uur later was het etenstijd, eerst de mensen met frikandellen mochten naar buiten om hun eten op te halen en dan kroket enz. Daarna was de bonte avond er waren 4 teams. Team 'kaasklompen' 'team kliko' team stroopwafel' en 'team frikandelbroodjes'. 

Er waren hele leuke spelletjes en uiteindelijk tatatatatatatadam won 'team kaas klompen'. Daarna nog even op blijven en daarna gelijk naar bed. Volgende ochtend niet veel energie in de kinderen maar nog wel genoeg voor 3 uur dierenpark Amersfoort, 1 uur rijden en we waren er. Er waren van alle dieren te bekijken. Daarna gingen we naar huis, we kwamen ongeveer uit mijn hoofd om 5 uur thuis 

Dit was het schoolkamp

 

Tekstbedenker en schrijver Ruben H.  

App maken in de klas

In groep 8 is de afgelopen hard gewerkt aan het maken van een app. Op de computer of via screenshots van 'tekeningen' onstonden er langzaam echt werkende apps. Klik hier om de app gemaakt aan de hand van tekeningen van Lynn en Rosalie te spelen.

Klik hier om de op de computer gemaakte app 'Wolf Knights' van Pelle en Huy Anh te spelen.

 

Herfsttheekransje
 

De kleuters hebben het thema ‘herfst’ afgesloten met een herfsttheekransje. Samen thee drinken met een cracker erbij. Samen aan tafel zitten en lekker kletsen met elkaar.

Gezonde School
Plantsoenloop

Zaterdag 2 november 2019 werden wederom duizenden lopers verwacht in het sfeervolle Noorderplantsoen voor de 62e editie van de Plantsoenloop. Onze school deed dit jaar voor het eerst mee. Er waren 60 leerlingen van de Feniks die enthousiast mee hebben gelopen met de scholierenrun. De kinderen konden kiezen uit de afstanden van 1 km, 2 km of 4 km.

Na het lopen kregen de kinderen een medaille en was er wat te drinken en te eten bij de " Feniks tent ", verzorgd door de ouders van de oudercommissie. De dag was een groot sportief succes, volgende jaar zijn we er weer bij!

 
Gezonde traktatie
 

Een monsterlijk lekkere gezonde traktatie.

Algemeen
Inhoud margedagen 28, 29 oktober en 20 november
 

Het is alweer eventjes geleden, de margedagen van 28 en 29 oktober.

We willen u graag informeren over hoe wij de margedagen besteedden.

De margedag van 28 oktober hebben we besteed aan digitale geletterdheid en aan het stimuleren van zelfstandig leren bij spelling.

De workshops van digitale geletterdheid stonden in het kader van programmeren. Ons team heeft workshops gekregen van leden uit ons eigen team. We kregen een workshop:

Beebots/Bluebots: De Beebot is met knoppen te programmeren zodat deze een route kan 'rijden' over een mat met educatieve afbeeldingen of routes die je zelf maakt.

Lego we do: bouwen met legomodellen die je kunt programmeren.

Scratch: Deze programmeertaal is geschikt voor het maken van visualisaties zoals interactieve verhalen, animaties, spellen, muziek en kunst en richt zich speciaal op jonge mensen vanaf 8 jaar.

 

Voor het stimuleren van zelfstandig spellen hebben we gesproken over wat we als leerkracht kunnen doen om bij de kinderen het bewustzijn en de motivatie voor spelling te vergroten. We hebben afgesproken dat we kinderen laten zien wat ze beheersen en wat nog niet, wat ze kunnen doen om een volgende stap te zetten en om zoveel mogelijk activerende werkvormen te gebruiken.

 

De margedag van 29 oktober is besteed aan het verwerken van administratie voor de eigen groep.

De margedag van 20 november is besteed aan een teamontwikkelingsdag in Wildlands.

Aanpassingen website en brochure

Vorig jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij de visie van Obs de Feniks en hebben we mooie keuzes gemaakt voor ons onderwijs. Daar horen ook visuele uitingen bij.

We zijn daarom bezig om andere beelden te ontwerpen bij onze nieuwe waarden maar zullen geen afscheid nemen van onze “Feniks”. De “Feniks” zal zo vorm gegeven worden dat het past bij:

Ik leer hier met plezier
Ik heb respect voor de ander
Ik leer hier mezelf kennen

Daarnaast passen we de website aan en maken we een nieuwe brochure. Voor foto's op de website en in de brochure huren we een fotograaf in om nieuwe foto’s te maken. Zij komt op vrijdag 29 november. We zijn van plan om veel foto’s te maken en hieruit een selectie te maken. Als we de selectie gemaakt hebben zullen we toestemming vragen aan de ouders van betreffende kinderen. De overige foto’s worden verwijderd.

Medezeggenschapsraad
Ook dit schooljaar is de medezeggenschapsraad weer actief!

Wat is een MR?

Een Medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Bij onderwijs gaat het om overdracht van kennis, maar ook om de opvoeding en vorming van kinderen. Om deze reden heeft de wetgever bepaald dat ouders en personeel gezamenlijk in een raad zeggenschap uitoefenen.

 

Wat doet de MR?

De MR bespreekt met de directeur het beleid van de school en probeert met haar inbreng mee te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. In het medezeggenschapsreglement ligt vast bij welke onderwerpen de MR instemmings- en/of adviesbevoegdheid heeft. Soms verschilt dit per geleding. De MR kan ook ongevraagd met advies of initiatieven komen. 

 

Samenstelling:

De MR van obs de Feniks  bestaat  met ingang van het schooljaar 2019/2020 uit drie ouders en drie leerkrachten. Dit zijn:

Oudergeleding: Gerdien Kikstra (voorzitter) , Martijn Hagewoud en Marcel van den Berg.

Personeelsgeleding: Dick van der Bij, Tea Jaarsma en Petra van Dijk.

 

Martijn Hagewoud heeft  Evelyn Kuiper opgevolgd.

 

Linda Lieuwes zit namens obs de Feniks ook in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Werkwijze:

De MR van Gravenburg komt 5x per jaar bijeen en werkt met een jaarplan waarin de onderwerpen worden genoemd die in het schooljaar worden behandeld. Daarnaast reageert ze op actuele ontwikkelingen. Iedere vergadering schuift ook de directrice van de school, Alyt Landman,  aan voor de bespreekpunten van de MR met de directie.

 

Contact:

De MR heeft een eigen e-mail adres: MR@defeniks.o2g2.nl.  Mocht u vragen, opmerkingen of punten voor de MR hebben, mailt u ons gerust.

 

Website:

Op de website van de school vindt u ook een link naar de MR. Hier treft u o.a. de vergaderdata en de  verslagen aan van de MR.  Ook het jaarverslag van 2018-2019 is geplaatst. Onze eerste vergadering dit schooljaar heeft plaats gevonden op 17 oktober.

De volgende vergaderdata zijn: donderdag 12-12-2019; maandag 3-2-2020; dinsdag 7-4-2020 en woensdag 17-6-2020.

Mijnschool
Mijnschool

Naar aanleiding van feedback van ouders vorig jaar hebben berichten die betrekking hebben op een korte periode sinds dit schooljaar een einddatum. Na deze datum zijn berichten niet meer zichtbaar in Mijnschool. Wij hopen dat het voor u als ouders hierdoor overzichtelijker wordt. Heeft u ook verbeterpunten of andere vragen over Mijnschool, wij horen het graag! U kunt uw reacties mailen naar r.e.huisinga@o2g2.nl

 

 

 
Dit is een nieuwsbrief van:
De Feniks | 050 - 321 04 30