Agenda
Agenda
 
Ma 10 t/m vrij 14 feb Rapportgesprekken
Vrij 14 feb Rapporten mee
Za 15 feb t/m zo 23 feb Voorjaarsvakantie
Woe 26 feb Opening projectweek #Fit&Fruitig
Vrij 6 maart Afsluiting projectweek #Fit&Fruitig
ma 16 t/m vrij 20 maart Open Podium groepen 1 t/m 7
Woensdag 18 maart Lente Mile
Algemeen
Margedag van 16 juni vervalt

Vanwege de langere meivakantie en een verkeerde berekening van de margedagen, komt de margedag van dinsdag 16 juni 2020 te vervallen.

De kinderen zijn die dag welkom op school. Mocht u al een korte vakantie hebben geboekt dan kunt u dit laten weten aan de leerkracht of aan Alyt Landman (a.landman@o2g2.nl).

Gezonde School
Project #Fit&Fruitig

Woensdag 26 februari starten we met ons project #Fit&Fruitig. In deze projectweek combineren we beweging, gezonde voeding en digitale geletterdheid.

We lopen/rennen deze periode wat vaker de Daily Mile, bewegen veel tijdens de lessen, nodigen experts uit op het gebied van voeding en bewegen, kijken naar een voorstelling over gezonde voeding, maken filmpjes, vloggen iedere dag over wat er gebeurd is enz. De vlogs willen we iedere dag tonen op het digibord op de eerste verdieping.

We eindigen de projectweek op vrijdag 6 maart met een tentoonstelling waar we u voor uitnodigen vanaf 13.15 uur. U kunt dan door de hele school bekijken wat er gemaakt en geleerd is tijdens de projectweek.

 
Algemeen
Open podium
 

In maart hebben we, na de Projectweek, al vlot het Open Podium gepland. Even voor de nieuwe mensen op onze school een korte uitleg.

Tijdens het Open Podium mogen de groepen optreden. Je kunt daarbij denken aan kinderen die een instrument bespelen, een goede voorlezer, een leuk gezamenlijk lied, een dansje, een vorm van drama of zelfs een heuse mini-musical.

De groepen 8 en 7/8 gaan niet mee in de festiviteiten.

 

Het schema:

  8.30-9.00 uur       12.55-13.25 uur      13.30 tot 14.00 uur
Dinsdag 17 maart:   groep 5B   groep 3
Woensdag 18 maart: groep 1/2B groep 5A   groep 4
Donderdag 19 maart: groep 1/2A   groep 7
Vrijdag 20 maart:   groep 1/2C groep 6  

 

We wensen iedereen veel plezier met de voorbereidingen. En we hopen u als ouders/verzorgers te mogen verwelkomen bij het optreden van uw kind. De optredens vinden plaats in het speellokaal op de eerste verdieping.

 

Namens de Open Podium-commissie,

Met theatrale groet,

 

Dick & Margit

Werk van kinderen
Spontane actie door onze kinderen

Op 7 januari startten kinderen uit groep 8 spontaan met een actie om de Koala's in Australië te redden.

Ze gingen na schooltijd langs de deuren om geld op te halen. Iedere ochtend hadden ze weer meer geld opgehaald.

Ze waren niet te stuiten. Met hun enthousiasme staken ze andere kinderen van de school aan en kregen zelfs de kleuters mee in de actie. Uiteindelijk hebben ze 900 euro opgehaald en hebben we besloten om dit aan te vullen tot 1000 euro.

Dit bedrag is gestort op Wildlife Victoria. Kennissen van juf Mirjam wonen in Australië en kennen dit als een betrouwbare organisatie.

We zijn geroerd door het enthousiasme van de kinderen en de samenwerking die ze toonden.

 
Algemeen
Een nieuwe visie, een nieuwe koers, nieuwe waarden……………..

Vorig jaar hebben we met het team, ouders en kinderen keuzes gemaakt voor het onderwijs op de Feniks. Plezier, respect en jezelf leren kennen zijn onze nieuwe waarden en Engels, Digitale geletterdheid en het fysiek en mentaal bewegen van leerlingen vinden we erg belangrijk naast het op maat aanbieden van spelling, lezen, rekenen en begrijpend lezen.

Het onderwijs dat je voor ogen hebt, heb je niet zomaar bereikt. Daar werken we hard aan en we zetten iedere keer een stap verder met elkaar.

De grootste veranderingen zijn nu merkbaar op het gebied van spelling, Engels en digitale geletterdheid. Dit bereiken we door margedagen te besteden aan scholing, het uitwisselen van ideeën en het maken en plannen van nieuwe lessen. Ook andere vergaderingen worden besteed aan het delen van kennis en uitwisselen van ideeën. Kijkdagen worden georganiseerd waarin leerkrachten bij elkaar gaan kijken en ook de directie legt groepsbezoeken af om de voortgang te monitoren.  Een interessant, inspirerend en vaak ook langzaam proces. Als we willen dat wij duurzame stappen vooruit zetten dan vraagt dat aandacht en tijd.

We hopen dat de kinderen het verschil gaan merken en dat ze het waarderen!

Medezeggenschapsraad
Verbeteren veiligheid

Naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling van vorig schooljaar wil de MR van OBS de Feniks inventariseren wat er bij ouders leeft m.b.t. het thema veiligheid. 
De MR betrekt graag de ouders bij het verbeteren van de leefomgeving en veiligheid van de school. 
Met de volgende vragen willen we uw mening vragen:

Wat vindt u van de veiligheid van het schoolgebouw? 

Wat vindt u van de veiligheid buiten de school en in de omgeving van de school? 
In maart kunt u in de gangen een flap-over vinden waar u uw opmerkingen en ideeën kwijt kan. We zorgen dan ook voor de mogelijkheid om online te reageren.  De ingekomen ideeën en suggesties worden dan geclusterd en bekeken waar we dit als school kunnen aanpakken of de gemeente Groningen gaan inschakelen.
Namens de medezeggenschapsraad,

Marcel van den Berg en Martijn Hagewoud 
 

Algemeen
Vertrek Linda Lieuwes

Juf Linda heeft, na 19 jaar als leerkracht in het basisonderwijs, de overstap gemaakt naar een andere baan. Ze is vanaf januari schooltuinleider geworden in Paddepoel. Linda heeft afscheid genomen van haar groep en van het team en juf Cobie heeft de plek van Linda overgenomen in groep 4. Jammer om een gedreven en ervaren leerkracht kwijt te raken maar voor Linda een prachtige kans om haar droombaan te bemachtigen.

Voorstellen
Invalleerkracht

Hidde Snoek is de invalkracht voor groep 7-8 op maandag en dinsdag en voor groep 7 op woensdag. Hidde heeft vorig jaar de PABO afgerond en heeft daarna een aantal maanden als ondersteunende leerkracht bij ons gewerkt. Op donderdag en vrijdag studeert hij Human Resource Management.

Nu valt hij in voor juf Ingrid, vanwege haar ziekte en heeft hij de plek ingenomen van juf Rianne Kok in groep 7 omdat zij ook op woensdag naar groep 4 is gegaan vanwege het vertrek van juf Linda.

Het emailadres van meester Hidde is: h.d.snoek@o2g2.nl

 
Nieuwe ondersteunende leerkracht

Riemer Bies ondersteunt de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 op maandag en woensdag. Riemer moet alleen zijn scriptie nog afronden en is dan klaar op de Pabo. Riemer begeleidt ook groepjes kinderen, maakt materialen of neemt de groep even over van de leerkracht.

 
Nieuwe ondersteunende leerkracht

Evie Tweehuysen ondersteunt de leerkrachten van de onderbouw op donderdag. Evie heeft haar LIO-stage heel positief afgerond bij ons op school, bij de kleuters en vindt het erg leuk om nog een dag bij ons te werken. Evie begeleidt groepjes leerlingen, maakt materialen of neemt de groep soms even over.

 
Algemeen
Mobiele telefoons liever niet mee naar school

We merken dat steeds meer kinderen hun mobiele telefoon naar school meenemen en deze stiekem willen gebruiken. We vinden dit storend en niet wenselijk. We willen u vragen erop te letten dat mobiele telefoons niet meegenomen worden naar school tenzij uw kind een goede reden heeft omdat het na schooltijd direct bereikbaar moet zijn.

We willen nogmaals benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor vernielingen aan het toestel of het kwijtraken hiervan.

 
Gevonden voorwerpen

Vanaf maandag 10 februari zullen de gevonden voorwerpen weer uitgestald worden. Na de voorjaarsvakantie zullen de overgebleven voorwerpen naar Mamamini gebracht worden.

 
 
Dit is een nieuwsbrief van:
De Feniks | 050 - 321 04 30