Agenda
Agenda
 
woe 2 t/m vrij 4 sept Entreetoets groepen 8
di 22 september Herfstmile & buitenlesdag
woe 23 september Margedag, alle kinderen vrij
woe 30 september Start Kinderboekenweek
Algemeen
We zijn weer begonnen
 

We zijn weer begonnen.

De klassen zijn weer ingericht en de kinderen hebben hun nieuwe klaslokaal gevonden, net als hun nieuwe plek in de klas.

De jassen en de tassen hangen weer aan de kapstok.

Net als alle andere jaren aan het begin van het jaar. Een herkenbaar en vertrouwd gevoel.

Gelukkig konden we zo starten want het is niet een jaar als alle andere jaren. We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar we hopen dat we nog heel lang alle jassen en tassen aan de kapstok zien hangen.

Richtlijnen COVID19

Toen we vorige week startten na de zomervakantie was het redelijk rustig wat betreft COVID19-gerelateerde klachten. Deze week staat de telefoon roodgloeiend omdat er veel kinderen zijn die neusverkouden zijn en veel ouders niet weten of hun kind dan naar school mag.

 

Wat betreft de meest voorkomende vragen hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Kinderen uit groep 1-2, die neusverkouden zijn en geen andere klachten hebben, mogen naar school.
  • Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8, die neusverkouden zijn, mogen niet naar school. Deze kinderen mogen wel weer naar school als ze getest zijn met de uitslag ‘negatief’, tenzij de klachten veranderen of verergeren.
  • Als gezinsleden van kinderen van onze school klachten hebben in combinatie met koorts, dan mogen kinderen niet op school komen totdat het gezinslid ‘negatief’ getest is.

Dit zijn de richtlijnen voor de meest voorkomende vragen. Op de site van de RIVM staan meerdere richtlijnen en u kunt bij twijfel natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

 

Tip:

Wilt u zichzelf of uw kind laten testen dan kunt u dit het beste doen via uw DigiD. U krijgt hierdoor de uitslag toegestuurd en in de meeste gevallen gaat dat sneller.

 

Voor de leerkrachten geldt ook dat ze zich moeten laten testen als ze neusverkouden zijn en dat ze thuis moeten blijven totdat ze de uitslag hebben gekregen. Afgelopen week heeft dit ervoor gezorgd dat we op woensdag een leerkracht moesten missen. We vermoeden dat dit in de komende weken een groter probleem gaat worden op vele scholen en dat we dit niet kunnen oplossen met invallers. Dat betekent dat we dan weer groepen naar huis moeten sturen. Wij zijn bezig om thuiswerkpakketten te maken die direct mee te nemen zijn door kinderen om de periode te overbruggen dat een leerkracht wacht op de uitslag van de test. We zijn ook bezig om alle kinderen weer aan Microsoft Teams te koppelen zodat we voorbereid zijn op periodes van thuisonderwijs, wat we natuurlijk niet hopen.

Omdat onze school niet de enige school is waar het probleem van neusverkouden kinderen en leerkrachten speelt, zal er ook nog een brief vanuit ons bestuur komen met informatie die voor alle openbare basisscholen geldt.

 

Fietsen
 

We willen hierbij iedereen weer herinneren aan de afspraak dat je van je fiets afstapt aan het begin van het plein. Er ontstaan gevaarlijke situaties als fietsers rakelings langs de lopende kinderen en volwassenen fietsen.

Voor het parkeren van de fietsen geldt dat de stalling tussen de twee ingangen van de scholen, gereserveerd is voor het personeel van beide scholen. Deze is niet bedoeld voor de kinderen.

Gezonde School
Gezonde school
 

Calorierijke maaltijden, vette snacks, tussendoortjes met veel suiker: voor veel mensen zijn de dagelijkse verleidingen niet te weerstaan. Ze vinden het namelijk moeilijk hun eetgedrag te verbeteren. Maar een ongezond eetpatroon kan leiden tot problemen. Denk aan psychische klachten door gepest bij overgewicht, met verzuim en slechtere schoolresultaten als gevolg. Of fysieke gezondheidsproblemen, zoals diabetes. Het loont dus als kinderen zo vroeg mogelijk leren gezonde voedingskeuzes te maken. Op de Feniks stimuleren we kinderen doormiddel van educatie, deelname aan activiteiten en voedingsprogramma’s, op school gezond te eten en drinken.

We zijn dan ook trots op het behalen van het certificaat Voeding als onderdeel van de Gezonde school. Het certificaat hebben we vlak voor de zomervakantie behaald, later zullen we hier op feestelijke wijze aandacht aan besteden.

We merken dat door de Corona periode de aandacht voor Gezonde voeding weer wat is weggezakt. Het schoolfruitproject werd helaas stop gezet, traktaties moeten zoveel mogelijk verpakt, maar ook de focus lag even op andere vlakken. Daarom hieronder even als reminder de belangrijkste punten van ons voedingsbeleid.

 

De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, hij/zij thuis al ontbeten heeft. Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat een kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goed ontbijt levert ook de energie voor de benodigde concentratie op school. Op de Feniks zien de eetmomenten er als volgt uit:

Ochtendpauze:

Er wordt in de ochtendpauze het liefst water/thee en andere gezonde dranken gedronken (geen pakjes, maar in bekers) en fruit/groente/ gezonde snack gegeten. Het drinken van water is daarnaast de gehele dag toegestaan. In elke klas is een kraan aanwezig waar de leerlingen de bekers kunnen bijvullen.

Voorbeelden en ideeën voor de pauzehap:

Fruit: appel, peer, banaan, kiwi, druiven, aardbei, meloen, pruimen, mandarijn

Groente: worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijsjes.

Gezonde snack: rijstwafels/broodje

Lunch

Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en bijvoorbeeld wat fruit en groente. We vragen ouders om geen koek/ snoep mee te geven.

De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water, melk, karnemelk, thee of een ongezoet zuivelproduct.

Voorbeelden voor een lekkere lunch:

Volkorenbrood of bruinbrood, eventueel voor de variatie knäckebröd, roggebrood of een krentenbol. Ook is groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, banaan, paprika, appel en

aardbei lekker als beleg.

 

Milieu: buiten de gezonde voeding om vinden wij het milieu ook belangrijk en daarom vragen wij u om het eten en drinken in hardplastic bakjes en bekers (voorzien van de naam van uw kind) mee te geven.

 

Traktaties: wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Dat mag ook, want jarig zijn is een feest! Bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken.

Voorbeelden: groente en fruit in een leuk jasje, een handje naturel popcorn, een waterijsje, soepstengel, klein koekje of klein snoepje.

Op www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl/trakteren staan allerlei leuke voorbeelden van gezonde traktaties.

 

Andere eetmomenten: is we het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een extraatje geen probleem. We zijn van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken.

Onder deze gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld uitstapjes, excursies, thema’s, feestdagen en schoolkamp. Omdat het voor een speciale gelegenheid is, zijn deze “extra dingen” speciaal.

• Bij speciale gelegenheden biedt de school incidenteel iets minder gezonds aan.

• Kinderen krijgen op school geen cola of andere koolzuurhoudende dranken of dranken met veel suikers.

 

We begrijpen dat het in de Corona periode misschien extra lastig kan zijn om een gezonde traktatie te bedenken. De leerkrachten denken graag met jullie mee, dus vraag gerust om tips!

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad OBS De Feniks is op zoek naar enthousiaste ouder(s)!

Onze school kent een actieve Medezeggenschapsraad (MR). De MR van OBS De Feniks bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zit de zittingstermijn van één van onze ouders erop en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste aanvulling(en) t.b.v. de oudergeleding.

 

Wat doet de MR?

De MR adviseert en denkt mee over het schoolbeleid, bijvoorbeeld over de veiligheid en gezondheid op school, het schoolplan en de schoolorganisatie.

Het schoolbestuur vraagt de MR onder andere om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De MR geeft daarnaast gevraagd én ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

 

De oudervertegenwoordigers worden bij de Medezeggenschapsraad van OBS De Feniks gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarnaast is de schooldirecteur adviserend lid namens het schoolbestuur.

Ouders kunnen zitting hebben in een MR zolang hun kind(eren) op de Feniks zitten. Als het laatste kind van school gaat, en de benoemingsperiode zit er nog niet op, dan eindigt het lidmaatschap van de MR.

De MR vergadert ongeveer 1x per 6-8 weken.  Het kan voorkomen dat bij belangrijke zaken er een extra vergadering wordt gepland. De taakverdeling binnen de MR wordt aan het begin van ieder schooljaar besproken.

  

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich tot 19 september a.s. kandidaat stellen bij de MR van OBS De Feniks via e-mail adres mr@defeniks.o2g2.nl  Graag ontvangen wij in uw mail ook een korte omschrijving van uw motivatie.  

Bij meerdere aanmeldingen van ouders zal er eventueel een verkiezingsprocedure worden gestart waarbij alle ouders met kinderen op De Feniks een voorkeursstem voor een kandidaat mogen uitbrengen. Deze procedure zal indien nodig z.s.m. worden opgestart en afgerond.

 

Mocht u eerst meer informatie willen hebben over de MR en haar activiteiten dan kunt u gerust contact met ons opnemen via eerder genoemd mailadres of telefonisch via onderstaande gegevens. Ook op de website van OBS De Feniks vindt u meer informatie over de MR, haar missie/visie en haar bevoegdheden: https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/ouders/medezeggenschapsraad.html

 

In afwachting van uw reacties,

met vriendelijke groet,

 

Marcel van den Berg      06 28797572

Martijn Hagewoud          06 5332 9200

 

Mijnschool
Nieuwe functionaliteiten MijnSchool App

Misschien heeft u het al gemerkt, maar het team van MijnSchool heeft nieuwe functionaliteiten/mogelijkheden toegevoegd aan de MijnSchool App. Dit betekent o.a. dat bijlages kunnen worden geopend in de app, dat het laden van de app sneller gaat, de navigatieknoppen in fotoalbums zijn bijgewerkt en dat er meerdere scholen aan hetzelfde ouderaccount gekoppeld kunnen worden. Dit laatste is handig voor ouders die op verschillende scholen kinderen hebben, waarbij de scholen beide werken met de app.

 

App updaten
De nieuwe mogelijkheden op de MijnSchool App staan in de nieuwste versie van de app. Voor de iPhone is de nieuwste versie 1.10.0 en voor de Android is dit 1.11.0. In veel gevallen wordt de app automatisch geüpdatet. Worden de updates van nieuwe apps niet automatisch geüpload, dan werkt het als volgt:
iPhone; in de App Store staan de updates klaar. Deze worden geüpdatet wanneer de gebruiker de knop ‘Werk bij’ aanvinkt.
Android; in de Google Play Store via het menu apps en games staan de updates klaar. De apps worden vernieuwd na het aanvinken van het label  ‘Updaten’.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
De Feniks | 050 - 321 04 30