Agenda
Agenda
 
t/m vrijdag 9 oktober Kinderboekenweek 'En toen....'
vrijdag 9 oktober Boekenmarkt
za 10  t/m zo 18 oktober Herfstvakantie
maandag 19 oktober Margedag, alle kinderen vrij
Kinderboekenweek
Opening van de Kinderboekenweek 2020!
 

Afgelopen woensdag 30 september was de officiële opening van de Kinderboekenweek en dat hebben we geweten! Alle groepen werden opgehaald door Cleopatra die uit de tijdmachine was gekomen op de tweede verdieping! De bovenbouw, de middenbouw en ten slotte de onderbouw… alle kinderen werden in een optocht meegenomen naar de tijdmachine op de begane grond. Daar probeerde Cleopatra te vertellen hoe ze was gekomen om de Kinderboekenweek te openen en toen ging de tijdmachine zomaar openen en toen kwam daar een mummie uit met een schatkist vol met boeken!

 

En toen…. Het thema van de Kinderboekenweek 2020! De mummie heeft de schatkist overhandigd aan Alyt die daarna de week officieel opende op onze school!

 

Kinderen van groep 6 hebben een gedicht voorgedragen en er is gezongen en gedanst op het lied van Kinderen voor Kinderen; en toen!             

        

In veel klassen is daarna naar de landelijke opening gekeken en gewerkt aan het thema.

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 9 oktober in de vorm van een boekenruilmarkt (groepen 1 t/m 4) en een boeken in- en verkoopmarkt (groepen 5 t/m 8).

Algemeen
Heropening Tiny Forest: de Nova Forest
 

Op 17 november is onze Tiny Forest, de Nova Forest, officieel heropend! Zo feestelijk als in december 2018 was niet mogelijk met het oog op de maatregelen en daarom waren alleen de leerkrachten van de groepen 6 van de Aquamarijn en de Feniks, de aanjagers Shona en Cobie, Alyt, de IVN medewerkers en de Wijkraad hierbij aanwezig. De afdeling “Groen” van de Wijkraad, met een beetje hulp van de gemeente, heeft na maanden onkruid en riet verwijderen de Nova Forest weer in goede staat weten te krijgen zodat de lessen eindelijk gegeven kunnen worden! Namens de Feniks heeft Alyt de handtekening onder het beheerplan gezet waarna de Aquamarijn en de Wijkraad ook hun handtekening plaatsten. Het nieuwe bord werd onthuld door Shona en Cobie waarna de eerste ontdekles aan de leerkrachten werd gegeven door de IVN medewerkers. Genoeg inspiratie voor de Rangers (groepen 6) en de leerkrachten om buitenlessen te gaan meemaken! Dat is door de Feniks gelijk opgepakt tijdens de buitenlesdagen.

Leuk om nog even terug te kijken naar de opening van de Nova Forest in 2018. Klik hier voor het filmpje dan de opening in 2018.

 

Buitenlesdag in groep 8
 

Op dinsdag 22 september was het de buitenlesdag. Onze school deed ook mee. Wij gingen samen met beide groepen acht en juf Suzan en juf Inger een buitenles doen! Op het plein lagen overal vragen onder pittenzakjes. Wij hadden groepjes van 4 en één van 5 kinderen. Spelregels: er mag een iemand per keer rennen. Je bedenkt samen het anwoord. Als het antwoord op papier staat, dan pas mag er weer iemand rennen. Je mag niet afkijken bij de andere groepjes. Wij vonden het heel leuk, ons cijfer is een 8,9. Tip: volgende keer eigengroepjes maken! 

 

Een ander voorbeeld is met juf Jolien en juf Rianne. We hebben woorden op geschreven met de c als k, tekendief, dubbelzetter en de c als s. Je was in een tweetal en toen moest de één een  papiertje pakken en de ander moest het opschrijven, met stoepkrijt. Wij vonden het wel een leuk idee! Ons cijfer is een 9,0! 

 

Het zou leuk zijn als we vaker buitenlessen hebben! 

 

Geschreven door Lieke Roos, Léonie de Groot en Leonie Albaaren. 

Invulling margedagen
 

Gelukkig hebben we de scholing op 23 september in afgeslankte vorm door kunnen laten gaan. Met wat aanpassingen in de ruimte, konden we toch met het hele team de scholing van Engels volgen. Zoals altijd was dit weer zeer inspirerend. Het thema was nu ‘Teaching in English’. Dit hebben we de volgende dag in praktijk gebracht bij de kinderen. Iedere groep kreeg een Engelse les waarin alleen maar Engels gesproken werd. Praten over het prentenboek ‘Guess how much I love you’ , woorden bij het lichaam van Henk plakken en praten over je eigen lichaamsdelen of een Engelse tekst bespreken.

We merken dat het spreken van Engels steeds gewoner wordt en dat de spreekvaardigheid wordt vergroot.

 

De margedag van 19 oktober zal gebruikt worden om ons team te scholen in de Talentenkrachtprincipes die de Hanzehogeschool hanteert voor de Pabo-studenten. Het gaat om ‘ruimte geven’ en ‘structuur en ondersteuning bieden’. Mooie principes die we zelf nog meer kunnen toepassen maar die we ook kunnen bieden aan onze studenten die we binnen de school opleiden.

BSO Lancelot in de school

Op onze tweede verdieping staan twee lokalen leeg. Deze lokalen worden na de herfstvakantie in gebruik genomen door BSO Lancelot omdat zij het gebouw op de rotonde moeten verlaten.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
De Feniks | 050 - 321 04 30