Waar staan wij voor?

Onze school is een openbare school waar iedereen welkom is. Zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ieder ander onderscheid dat te maken is.. Onze school wil een leef- en leerklimaat scheppen waarin respect voor anderen en wederzijdse verdraagzaamheid voorop staat. Dat maakt het onderwijs op onze school tot een ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord.

Een plek waar we samen leren, met en van elkaar.

 

Onze kerntaak is het geven van onderwijs. Daarbij richten we ons op een brede ontwikkeling en vorming van jonge mensen. Er is daarom aandacht voor de cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Hieronder volgen onze prioriteiten.

 

Onze missie en visie

Onze missie beschrijft welke waarden wij cruciaal vinden om het beste in een kind naar boven te halen. Deze waarden zijn verwoord in doelen die we met elkaar willen bereiken in ons onderwijs. Onze visie vertelt hoe we handelen om die missie te realiseren.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden willen we terug laten komen in alle lagen van ons onderwijs. Kernwaarden die gelden voor onze leerlingen, ouders en medewerkers.

 

Ons pedagogisch klimaat 

Het pedagogisch klimaat schept een voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Je veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen zijn voorwaardelijk aan een cognitieve ontwikkeling. Daar besteden we iedere dag veel aandacht aan door uit te spreken wat we verwachten, voor te doen wat we belangrijk vinden en aan te spreken op ongewenst gedrag.