Kernwaarden

 

Ik leer hier met plezier

We willen het plezier in het leren verhogen door kinderen bij het onderwijs te betrekken. Dat doen we door te bespreken wat ze kunnen en weten en wat de volgende stap is om te zetten. We laten ze zien op welke manieren ze dat kunnen doen, welke materialen ze kunnen gebruiken en hoe ze van elkaar kunnen leren door samen te werken of hulp te vragen en te bieden. We passen de werkvormen aan op de onderwijsbehoefte van het kind en geven het ene kind wat meer sturing en stimulans en geven de ander wat meer ruimte. En we laten ze ervaren welke stap ze weer gezet hebben in hun ontwikkeling.

Ook wordt het actief leren en bewegen veel ingezet voor leerlingen door bijvoorbeeld veel werkvormen te gebruiken waarbij een actieve houding wordt verwacht. 

 

Ik heb respect voor de ander

We zijn een openbare basisschool waar iedereen van harte welkom is. Daarin vinden we het respect voor elkaar erg belangrijk. We leren kinderen aan de hand van de items uit de Vreedzame school hoe je respect kunt uiten naar elkaar maar nog meer bespreken we iedere dag met elkaar welk gedrag we verwachten en laten we dat als team zien in ons voorbeeld gedrag.

 

Ik leer hier mezelf kennen

Door kinderen ontwikkelingsgerichte feedback te geven en ze te leren hoe je kunt reflecteren leren kinderen zichzelf steeds beter kennen. We verbinden dit aan ons aanbod. We leren kinderen dus met spelling wat ze kunnen, weten en nog kunnen leren maar ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling of andere vakgebieden.

We vinden het een belangrijke vaardigheid om aan te leren in een snel veranderende wereld waarin we kinderen niet meer opleiden tot één beroep maar waar een flexibele houding gevraagd wordt.