Onze missie en visie

Het is ons doel om onze leerlingen kennis en vaardigheden te leren die ze nodig hebben in een snel veranderende wereld en ze makkelijk door te laten stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We willen met een professioneel team kinderen leren wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Daarbij is de kwaliteit van de leerkracht van het grootste belang. We vinden het belangrijk dat we als team blijven leren om ons te blijven ontwikkelen en verbeteren ten behoeve van het leren van de kinderen.

 

Visie op leren

Leren wordt beïnvloed door veel aspecten. Onder andere door vertrouwen, autonomie, zin en betekenis, reflectie en feedback. Het team van de Feniks speelt hierin een grote rol. Ons doel is om het leren van de kinderen zoveel mogelijk te beïnvloeden door een omgeving te creëren waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, waarin de omgeving rijk en betekenisvol is en waar reflectie en feedback een grotere rol gaan spelen.

 

Visie op persoonlijke ontwikkeling

De voortdurend veranderende wereld vraagt van onze medewerkers en kinderen een houding waarin ze relevante informatie kunnen vinden, deze op waarde kunnen beoordelen, kunnen verwerken en doorgeven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en zelfregulering zijn hierin van belang. Wij vinden het belangrijk dat wij ons hierin ontwikkelen en het de kinderen kunnen leren. Persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap en duurzaam leren gaan hier hand in hand.

 

Onze kernwaarden zijn hierbij:

  • Ik leer hier met plezier
  • Ik heb respect voor de ander
  • Ik leer hier mezelf kennen