Contactmomenten

 

Als school willen we u graag op de hoogte houden over alles rondom de ontwikkeling van uw kind op school. Er zijn verschillende vaste contactmomenten gedurende het schooljaar.

 

Als u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Dan kunnen we met u kijken hoe we uw kind het beste op school kunnen begeleiden.

 

Informatiemiddag/avond

We willen ouders graag informeren over de gang van zaken in de groep. We proberen hier een aantal vormen in uit om te ervaren wat ouders een prettige manier vinden. Uiteindelijk zullen we een vorm kiezen die het beste aansluit bij de wens van ouders.

 

Omgekeerd oudergesprek

Om te voorkomen dat de school vooral aan het ‘zenden’ is hebben we in de periode na de algemene informatiemiddag/avond een ronde gesprekken met alle ouders apart. Hierbij staat kennismaken centraal. Ouders kunnen dan aan ons als school vertellen hoe het met hun kind gaat, hoe zij en het kind de school ervaren, enzovoort. Dit als vertrekpunt voor de rest van het schooljaar zodat leerkracht en ouders samen kunnen optrekken in de begeleiding van het kind.

 

10 minuten gesprekken

In februari en juni vindt er een rapportbespreking met de ouders plaats. Het rapport is een woordrapport (goed, ruimvoldoende, voldoende, twijfelachtig, onvoldoende). Daarnaast kan de leerkracht een schriftelijke toelichting geven. Bij het eindrapport is ook een overzicht van het Cito Leerling Volgsysteem gevoegd.

 

Groep 1/2: Kinderen krijgen twee keer een rapport mee. In groep 1 rond de tijd dat het kind 5 jaar wordt en aan het eind van groep 2.

 

Groep 3 t/m 8: Kinderen krijgen in januari en aan het eind van het schooljaar een rapport.

 

Afspraak maken

Ook tussen bovenstaande momenten door, kan het goed zijn met de leerkracht in gesprek te gaan. U kunt altijd om een gesprek met de leerkracht vragen, om over uw kind te praten. Indien zij het nodig achten, nemen leerkrachten ook zelf contact met u op.