Ouderbetrokkenheid

 
Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Daarom dat we graag regelmatig informatie en gedachten uitwisselen.  

 

Nieuws

De Feniks houdt u op de hoogte van nieuws en afspraken via MijnSchool.

 

Contactmomenten

Er zijn verschillende contactmomenten waarop u als ouders over uw kind kan praten. Klik hier voor meer informatie. 

 

Inspraak en hulp

Inspraak en hulp van ouders stellen wij zeer op prijs. In dat kader is er een medezeggenschapsraad en oudercommissie.