Oudercommissie

De Oudercommissie vergadert ongeveer eens in de 6 weken, over praktische en financiële zaken. Ook probeert de Oudercommissie te signaleren wat er bij ouders leeft op school. De vergaderingen zijn openbaar. Nieuwe leden zijn welkom. Kom gerust een kijkje nemen op een vergadering of meld u aan bij één van de OC-leden of via ons emailadres (oc@defeniks.o2g2.nl).

 

 Vergaderdata:

13 januari 2020

 

24 februari 2020

 

20 april 2020

 

8 juni 2020

 

 Belangrijke data:

Woe 3 oktober: opening Kinderboekenweek 
Di 16 okt, woe 17 okt. en Do 18 okt. innen van ouderbijdrage 
Do 15 november om 19.30 uur versieren school voor Sinterklaas
Woe 5 december na schooltijd Sinterklaasversiering opruimen
Do 6 december om 19.30 uur versieren school voor Kerst
Vrij 21 december na schooltijd Kerstversiering opruimen
 

Voor meer informatie over de OC, klik hier.

 

Notulen:

Schooljaar 2020/2021

05-10-2020

Notulen 16-11-20 

Schooljaar 2018/2019

Verslag 10-09-2018

 

Schooljaar 2016/2017

Verslag 12-09-2016

 

Schooljaar 2015 / 2016

Verslag 31-08-2015

Verslag 5-10-2015

Verslag 16-11-2015

Verslag 07-03-2016

Verslag 18-04-2016

 

Algemeen:

Financieel jaarverslag Oudercommissie obs de Feniks 2013-2014

Jaarverslag Oudercommissie obs de Feniks 2014 - 2015 

Jaarverslag Oudercommissie obs de Feniks 2016-2017

Jaarverslag Oudercommissie obs de Feniks 2017-2018