Verlof aanvragen

Leerlingen zijn vanaf de eerste schooldag van de maand na hun vijfde verjaardag volledig leerplichtig.

Toestemming voor verlof moet gegeven worden door de directeur van de basisschool. Informatie over de gelegenheden waarvoor u verlof aan kunt vragen vindt u op de achterzijde van het formulier. Lees deze vooraf goed door voordat u verlof aanvraagt. Houdt u er bij het aanvragen van verlof rekening mee dat uw zoon en/of dochter andere activiteiten van school (binnen en buitenschools) niet zal kunnen bijwonen. 

Documenten