Bewegen, Gezonde voeding, Engels en Digitale geletterdheid

 

We zijn een Gezonde school voor bewegen en vragen het vignet aan voor een Gezonde school voor voeding. We hebben een vakleerkracht gymnastiek die kwalitatief goed bewegingsonderwijs biedt aan alle groepen, inclusief de kleuters. Naast het kwalitatief goede bewegingsonderwijs wordt in de reguliere lessen ook veel bewogen, binnen en buiten.

 

We zijn een school waar vanaf groep 1 Engels wordt aangeboden. Onze grootste doelstelling is dat leerlingen Engels durven te spreken met de leerkracht, met andere leerlingen en uiteindelijk een presentatie kunnen geven in het Engels.

 

We zijn een school met een doorgaande leerlijn in digitale geletterdheid. We leren kinderen verantwoord om te gaan met de digitale wereld en digitale vaardigheden in te zetten bij het leren.