Ons schoolbestuur

 

De Feniks is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen.

 

Onder Openbaar Onderwijs Groningen vallen alle openbare scholen in de stad Groningen: 

- 22 basisscholen 

- 3 scholen voor speciaal onderwijs 

- 4 scholen in het voortgezet onderwijs 

 

Binnen Openbaar Onderwijs groningen is plek voor elk kind, ongeacht achtergrond en afkomst. 

 

Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op de website van Openbaar Onderwijs groningen.