Praktische informatie

 

Schooltijden

 

Op de Feniks hanteren wij het ‘vijf gelijke dagen model’          

Dit wil zeggen dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 elke dag dezelfde schooltijden hebben:

van 8.30 uur tot 14.00 uur

 

Vanaf 8.20 uur, bij het gaan van de eerste bel, kunnen ouders en kinderen de school binnengaan.  

De lunchpauze is verkort en alle kinderen eten op school.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich in een voorspelbare omgeving in alle veiligheid kunnen ontwikkelen. Ons ‘vijf gelijke dagen model’ draagt daar aan bij. Immers: elke dag hetzelfde en rustig eten met de eigen leerkracht.

 

Gymnastiek

 

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2 krijgen dagelijks gymnastiek in het speellokaal of spelen buiten op het plein. De kleuters krijgen zelfs twee keer gymnastiek van onze vakdocent in het speellokaal. De kleuters gymmen in hun hemdje en broekje (ondergoed) en op blote voeten. Bij voetwratten of voetschimmel hebben moeten de kinderen wel gymschoenen dragen in verband met besmettingsgevaar.

 

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 is het gebruik van gymkleding en gymschoenen noodzakelijk. De groepen hebben twee keer per week gym. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 

We willen dat de kinderen na de gymles douchen. Dus vergeet niet een handdoek mee te nemen. De douche-installaties worden regelmatig op legionellabacteriën gecontroleerd.

 

 

Schoolverzekering voor leerlingen 

 

Onze leerlingen zijn via het bestuur O2G2 verzekerd voor reizen in schoolverband. Ook de begeleiders zijn verzekerd. Spullen van onze leerlingen zoals de kleding, een bril, bij activiteiten die tot het reguliere onderwijsprogramma behoren, zoals spelactiviteiten (binnen en buiten), techniek en handvaardigheid zijn niet verzekerd. Ook kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de fiets die gestald wordt in de rekken daar het openbaar terrein is. Wij vragen dan ook allen om zorgvuldig met eigen spullen en elkaars spullen om te gaan. Gezamenlijk dragen we zorg hiervoor.