Schoolveiligheidsplan

Als school hanteren we een actief veiligheidsbeleid, inclusief de preventieve en curatieve beleidsmaatregelen t.a.v. sociale veiligheid. Hiervoor gebruiken we de methode Vreedzame School waarvan de verschillende onderdelen verspreid zijn over het jaar.

Meer informatie vindt u in het SchoolVeiligheidsplan.

 

vertrouwenspersoon:

Tea Jaarsma

t.jaarsma@o2g2.nl 

 

anti-pestcoördinator:

Cobie Jansen

j.a.jansen@o2g2.nl 

Documenten